Laatste blad

laatst verschenen 2006/4

vroom4Zijn homoseksuelen trendsetters? Het wordt in ieder geval wel beweerd. Je hebt in de samenleving en in de kerk nu eenmaal mensen, die voorop lopen en die achteraan bungelen. En daartussenin is er de grote schare die niemand tellen kan. Gaat de trend veranderen en komt er een einde aan de ‘kerkverlating’? Stromen de kerken in de toekomst weer vol … Je merkt wel dat mensen alleszins zeer godsdienstig zijn, maar hun heil vaak heel persoonlijk trachten in te vullen. Geloof zonder kerk(gebouw). Of komt de omkeer spoedig?

Op iedere laatste zondag van de maand is er een evangelische roze viering in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Een toenemend aantal bezoekers wordt geconstateerd. Mensen zoeken elkaar weer op rondom Woord en gebed; zang en zegening. En niet te vergeten de gemeenschapszin ook rond de koffie. Is dit de trend? Gerard Reve heeft al veel eerder de weg naar de kerk weer gevonden. Weliswaar op zijn heel eigen wijze. Het communistische nest predikte wel een heilsstaat maar gaf niet meer dan schamel brood en wat spelen. Reve: trendsetter en luis in de pels van Rome. In dit nummer van Vroom & Vrolijk een gedachtenisartikel en een boekbespreking. De volksschrijver is te ruste gelegd in de Belgische grond. Daar voelde hij zich thuis. De theologische impact van zijn geschriften zal nog wel veel aan de orde komen bij Rome en Reformatie. Reve als theoloog – of is dat wat overdreven gezegd? Antoine Bodar – voorzeker theologisch geschoold – vindt een plaats is dit tijdschriftnummer. Ook al zo’n merkwaardige weg door de kerk. Trendsetter of revanchist? Er zijn vele stillen in den lande en enkelen lukt het telkens weer om de krant en andere media te halen – en dan met name de pagina kerknieuws en de godsdienstige programma’s. Deze priester met boord en op de scooter zien we langskomen. Gelukkig is de heilsvraag niet Reve of Bodar, maar Jezus of Barabbas. (Matt.27:17) Een decembernummer zonder kerstverhaal is natuurlijk niet in de haak. In de donkere dagen schijnt het Licht. Toen ik nog in het ziekenhuis werkte, ontmoette ik mensen, die juist met deze dagen opgenomen wilden worden. Dan was er in ieder geval goed eten en drinken… Laat het ook maar weer de trend worden, dat het Kind van de kribbe, onze Zaligmaker weer in het middelpunt staat.

Rik Vanhuizen
Hoofdredactie Vroom & Vrolijk

Een voorproefje van dit nummer van V&V is ook te downloaden. Neem en lees. En…zet je er voor in dat V&V op de tafel, in de lektuurmand of op het nachtkastje ligt van vrienden en bekenden, je kunt ze op ons attenderen via deze website vroomenvrolijk.nl.
Een website waar we praktische informatie opzetten met liturgisch materiaal voor diensten en vieringen, nog leverbare boeken, waardevolle tips, test op kerkelijke homovriendelijkheid, maar ook een agenda met wat er waar te doen is en bij welk adres je voor meer informatie moet zijn, links van andere organisaties en kringen, ….
Dus kom maar op met je waardevolle informatie en goede ideeën: vroomenvrolijk@gelovigaktief.nl

Ruud Joopsman
Hoofdredactie Vroom & Vrolijk


Op de site Simbat de Gokkastenkoning kan je alles lezen over de gokkasten van de spelleveranciers Simbat, Netent en Betsoft. Je kunt hier alle gokkasten gratis spelen maar ook voor echt geld! De Gokkastenkoning heeft veel ervaring op gedaan in de traditionele gokkasten branche maar gaat met zijn tijd mee en wil nu ook tips geven over moderne speelautomaten. Deze gokkasten van Netent en Betsoft tref je aan in de diverse online casino’s; zoals het spel van het jaar 2015 Spiñata Grande en de gokkast Guns N’ Roses die in korte tijd reeds een belangrijke plaats heeft ingenomen.


eerder verscheen 2006/1

Terwijl de nieuwe paus elke vorm van vrouwelijkheid nu definitief uit de katholieke kerk probeert te vroombannen. Mochten vrouwen altijd al niet anders dan ‘gelovigen’ zijn, nu worden ook mannen met ‘vrouwelijke’ neigingen het instituut uitgejaagd. Had ik daar een mooie cartoon bij van een bisschop – die verdacht veel op Sinterklaas leek – met een mannetje op zijn schoot, dat hij de les leest: ‘Als je maar 1 ding goed onthoudt… nérgens aanzitten!’
Blijken nu ook cartoons al een levensgevaarlijke impact te hebben. Wat is er aan de hand in de wereld?! Als je het mij vraagt is er één ding grondig mis: er groeit een ernstig gebrek aan zelfrelativering. Precies op dat punt kan de wereld van homo’s en lesbo’s veel leren. Homo’s en lesbo’s leven vanuit hun hart, ze hebben geleerd tegen een stootje te kunnen en ze zijn meesters in het laveren tussen wat moet, hoort, kan en wat hun hart hen ingeeft. In een wereld waarin de verstarring groeit, zullen mensen die openhartig leven met zelfspot en relativeringsvermogen een zegen voor de toekomst zijn!
Een toekomst, waar ook Vroom & Vrolijk aan bij wil dragen. In dit nummer met een zevenkoppige kersverse redactie die zich voorstelt. Met het antwoord van de katholieke homo pastores op de Vaticaanse Instructie. Met het weekend van Verkeerd Verbonden, dat Mirre werd en nog veel meer groepen, vieringen en activiteiten, die de hoop levend houden.

eerder verscheen 2006/2

Naast actuele informatie bevat dit nummer onder meer een preekschets voor de Roze Zondag (18 juni vroom12006) en het mooie lied van Ineke Lautenbach ‘Veelkleurig als het leven’ (op een bekende Liedboek melodie). Weer zo’n lijn tussen geloof en homoseksuele identiteit. De predikant-lezer en de predikant, die de schets via jou als gemeentelid onder ogen krijgt, kan er zijn (M\V) voordeel mee doen! Heeft de Wereldraad van Kerken nog iets specifiek kunnen bijdragen aan de wereldwijde emancipatie van mannen en vrouwen met homo en lesbische gevoelens? Janine de Boer geeft een verkennende beschrijving van transgender theologie.

* bij inzegening van een homo of lesbische relatie luidt de klok!
* in de preek is er wel eens aandacht voor ‘veilig vrijen’.
* iedereen wordt uitgenodigd voor Avondmaal en de Communie.
* op de kerkelijke website is er een link naar organisaties van homoseksualiteit en kerk.
Dit zijn vier van de 28 toetsmomenten om te beoordelen hoe homo-vriendelijk de kerk/parochie is!
Geen wedstrijd, maar aandachtspunten (voor pastor en kerkbestuur) voor de inclusieve kerk.

eerder verscheen 2006/3

Behoorlijk dicht om de ‘vrije’ homo’s en lesbo’s heen, zien we de weerstand tegen homoseksualiteit concrete vormen aannemen. Of dit nu is door sommige moslims in Nederland, door de orthodoxe kerken in oost Europa of de spreekverboden van de RK kerk en andere kerken.
Gert Hekma signaleert tijdens zijn lezing op de dag van de Homo Theologen, dat de anti (homo)seksualiteitsbewegingen wereldwijd en goed georganiseerd zijn, terwijl de pro (homo)seksualiteitsbewegingen zo marginaal zijn. Een Europees Forum bv, of een Landelijk Koördinatiepunt zijn organisaties die prima werk doen, maar ze worden gedragen door een handvol enthousiaste vrijwilligers. Een professionaliseringsslag binnen de homobeweging zou wat dat betreft geen overbodige luxe zijn. Waarom is de positieve bijdrage die al tientallen jaren geleverd wordt door vele mensen en organisaties binnen de christelijke kerken zo weinig zichtbaar? Zo onderbelicht. Wat dat betreft was het thema van de Viering op Roze Zaterdag in Zwolle een voltreffer: Laat je zien en gezien worden. Nederland is samen met Scandinavië en Engeland nog altijd een gidsland als het om homo en lesbische emancipatie gaat. Ook al moeten wij, zoals Imad el Kaka, emancipatiewerker in Rotterdam vertelt, ten aanzien van moslims minder directe methoden hanteren. De positieve ervaringen, die we in Nederland al jaren hebben opgedaan, moeten we doorgeven en verankeren. Daarin zit onze kracht en onze rijkdom.
In dit nummer start de serie: Lied dat mij raakt, waarin we elk nummer iemand anders zullen vragen een lied te noemen, wat voor hem of haar een heel bijzondere betekenis heeft of precies dat aangeeft waar het in het leven om gaat. Dirk-Jan Bierenbroodspot doet in dit nummer de aftrap.
Want om een vrijheidsstrijd levend te houden, hebben we ook liederen, gedichten en gebeden nodig. Om te dromen, ons te laten raken en weer fris op pad te gaan, elke nieuwe dag.